In onder andere de Arbo-wet is geregeld dat veilig werken een primaire arbeidsvoorwaarde is. In samenwerking met Veiligheidscentrum Limburg bieden wij u alle handvatten om veilig werken binnen uw organisatie mogelijk te maken. Dit aanbod bestaat uit een uitgebreid programma van veiligheidsopleidingen die variëren van BHV tot heftruckopleidingen.

Bedrijfshulpverlening

De bedrijfshulpverlener (BHV-er) is het eerste aanspreekpunt in de organisatie bij ongevallen en calamiteiten. De basisopleiding BHV traint de BHV-er in brandbestrijding, communicatie bij calamiteiten en ontruimen van de werkplek.

Meer informatie

VCA

Opleiding die de medewerker voorbereid op werken volgens de Veiligheids Checklist Aannemers:

  • Hoe werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden.
  • Hoe risico’s tijdens het werk tot een minimum beperkt kunnen worden.
  • Hoe te handelen bij het constateren van onveilige werkzaamheden.
Meer informatie

Training kleine blusmiddelen

Snel en efficiënt handelen om een beginnende brand te beperken en te bestrijden kan uw bedrijf redden! Uw personeel speelt daarin een cruciale rol. Wij helpen uw personeel de drempel te overwinnen om bij een beginnende brand op een correcte manier in te grijpen.

Meer informatie

Ontruimingsoefeningen

Een ontruimingsoefening is een verplicht regelmatig terugkerend item op de jaarlijkse agenda van bedrijven. Wij gaan echter verder. Het oefenen van de ontruimingsprocedures is bij de wet geregeld en bedoeld als voorbereiding op een echte calamiteit.

Meer informatie