Bedrijfshulpverlening

De bedrijfshulpverlener (BHV-er) is het eerste aanspreekpunt in de organisatie bij ongevallen en calamiteiten. De basisopleiding BHV traint de BHV-er in brandbestrijding, communicatie bij calamiteiten en ontruimen van de werkplek.

Daarnaast is de BHV-er in staat levensreddende handelingen bij ongevallen uit te voeren en de aanwezige middelen zoals een AED te gebruiken.