Gefaseerde vervanging van een verouderde brandmeldinstallatie

Huize Damiaan is een voormalig seminarie in Zuid-Limburg, dat door de paters van de Orde van de Heilige Harten werd gebouwd. Tegenwoordig dient het gebouw als accommodatie voor evenementen, feesten en conferenties, en biedt tevens de mogelijkheid tot overnachten.

Om de kosten te spreiden is de oude brandmeldinstallatie van Huize Damiaan niet in één keer maar stukje bij beetje vervangen door een nieuwe.

Gespreide kosten

Tijdens een rondgang bleek Huize Damiaan niet meer te voldoen aan de minimale veiligheidseisen. Een van de geconstateerde tekortkomingen was een verouderde brandmeldinstallatie, die nodig vervangen moest worden om de brandveiligheid te verbeteren. Echter de kosten hiervan waren voor Huize Damiaan onmogelijk in één keer op te brengen. In goed overleg hebben de eigenaar van de locatie, de brandweer en De Vries Brandbeveiliging gekozen voor gefaseerde vervanging, waardoor de kosten werden gespreid. Tijdens de vervanging hebben de monteurs van De Vries Brandbeveiliging er voor gezorgd dat de oude en nieuwe installatie steeds naadloos op elkaar aansloten om volledige veiligheid voor medewerkers en gasten van Huize Damiaan te garanderen.

Huize Damiaan heeft voor De Vries Brandbeveiliging gekozen vanwege de getoonde flexibiliteit en de bereidheid om mee te denken. Dankzij de gefaseerde vervanging kon Huize Damiaan een nieuwe brandmeldinstallatie laten installeren zonder eerst over een grote som geld te beschikken.