Onderhoud van blusmiddelen op een universiteit

De Universiteit Maastricht (UM) is de meest internationale universiteit van Nederland en is met bijna 16.000 studenten en ruim 4.000 medewerkers nog steeds groeiende. De universiteit is deels gevestigd in oude panden in het historische centrum van de stad, deels in nieuwbouw in de wijk Randwyck. Op alle 34 locaties van de universiteit verzorgt De Vries Brandbeveiliging de controle en het onderhoud aan de blusmiddelen.

Brandblussers moeten volgens de wetgeving jaarlijks gecontroleerd worden op bijvoorbeeld druk, afdichtingen en beschadigingen. Het vijfjaarlijkse onderhoud is een uitgebreide vorm van de jaarlijkse controle, waarbij in sommige gevallen de vulling wordt vernieuwd. Na 10 jaar wordt de vulling in ieder geval vervangen. Bij de controle van brandslanghaspels wordt onder meer gekeken naar beschadigingen, toegankelijkheid en zichtbaarheid en een goed leesbare gebruiksaanwijzing.

1.633 haspels en blussers

Sinds 1997 verzorgt De Vries Brandbeveiliging de controle en het onderhoud aan de blusmiddelen van de Universiteit van Maastricht: 1.633 haspels en brandblussers. Dit jaar heeft De Vries ongeveer een kwart van alle aanwezige brandblussers gereviseerd en alle afgekeurde brandblussers vervangen door bio-schuimblussers, die minder milieubelastend zijn dan gewone brandblussers.

Het periodiek onderhoud gebeurt met compleet ingerichte servicewagens, op de locaties van de universiteit. Ook eventuele hervullingen, reparaties en revisies worden meestal ter plekke uitgevoerd. Dankzij de bio-schuimblussers kan de Universiteit Maastricht ook op gebied van brandveiligheid duurzaam ondernemen.