Onderhoud van blusmiddelen in 8 woonzorgcentra

Vivantes bestaat uit 8 woonzorgcentra en 500 zorgwoningen voor senioren in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein. Daarnaast biedt Vivantes thuiszorg in de hele Westelijke Mijnstreek. Op alle locaties van Vivantes verzorgt De Vries Brandbeveiliging de controle en het onderhoud aan de blusmiddelen, noodverlichtingen, verbandkoffers en droge stijgleidingen.

Jaarlijkse en maandelijkse controle

Sinds 2002 verzorgt De Vries Brandbeveiliging de controle en het onderhoud aan de ongeveer 200 brandslanghaspels en brandblussers van Vivantes. Het blusmiddel in de blussers is verschillend: schuim, poeder en CO2. Sinds 2011 verricht De Vries ook het onderhoud aan de blusdekens, noodverlichtingen, droge stijgleidingen en de maandelijkse controle aan de brandmeldinstallaties.

Brandblussers dienen ieder jaar gecontroleerd te worden, net als droge stijgleidingen. Ook voor verbandkoffers bestaat een richtlijn: ze moeten ieder jaar worden aangevuld en oude artikelen moeten worden vervangen. Bij de noodverlichting wordt onder meer gekeken of de accu nog werkt en wordt deze zo nodig vervangen, net als eventuele defecte onderdelen.

Vivantes kan de controle en het onderhoud van zowel de brandbeveiliging als de veiligheidsmiddelen compleet in handen van De Vries Brandbeveiliging leggen. De monteurs van De Vries zorgen dat de apparatuur altijd op tijd gecontroleerd en onderhouden wordt, waardoor de maximale veiligheid in de woonzorgcentra steeds gewaarborgd blijft.