Onderhoud van brandbeveiliging op 154 locaties

Het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) is belast met het transporteren en zuiveren van afvalwater en het drogen van ontwaterd slib in de provincie Limburg. Van de 146 werknemers werkt ongeveer de helft op het hoofdkantoor in Roermond, de andere helft werkt verspreid over de provincie Limburg. Op alle 154 locaties van WBL verzorgt De Vries Brandbeveiliging de controle en het onderhoud aan de blusmiddelen, noodverlichting, verbandkoffers en AED’s (automatische externe defibrillator). 

Om te kunnen garanderen dat de brandbeveiliging goed functioneert in geval van een calamiteit moet het regelmatig onderhouden worden conform de daarvoor geldende normen. Zo worden de brandblussers jaarlijks gecontroleerd op bijvoorbeeld druk, afdichtingen en beschadigingen. Bij de AED’s wordt bijvoorbeeld de capaciteit van de batterijen en de staat van de elektroden bekeken.

Ontruimingstekeningen

Al sinds 1994 verzorgt De Vries Brandbeveiliging de controle en het onderhoud aan de blusmiddelen van WBL: 760 blussers, gevuld met schuim of CO2, en de brandslanghaspels. Sinds 2009 voert De Vries ook de controle en het onderhoud aan de noodverlichting (bijna 1000), verbandkoffers en AED’s uit. Vanaf dit jaar levert De Vries tevens de ontruimingstekeningen voor de locaties van WBL.

WBL kan voor alle controle en onderhoud, zowel van de brandbeveiliging als andere veiligheidsmiddelen, bij De Vries Brandbeveiliging terecht. De monteurs van De Vries Brandbeveiliging kennen de situatie op iedere locatie van het Waterschapsbedrijf Limburg en zorgen dat de apparatuur altijd op tijd gecontroleerd en onderhouden wordt.