MVO

De Vries Brandbeveiliging B.V. streeft naar het behalen van de commerciƫle doelstellingen, en houdt daarbij rekening met het effect van de eigen activiteiten op het milieu en heeft daarbij oog voor de menselijke aspecten binnen en buiten ons bedrijf. We zijn ons bewust van onze rol in en de bijdrage aan de wereld om ons heen. Hierin zoeken we voortdurend naar de balans tussen people, planet en profit.

Door te streven naar duurzame oplossingen met betrekking tot een aantal zorgvuldig gekozen aandachtsgebieden wil De Vries Brandbeveiliging B.V. haar MVO-beleid naar een hoger ambitieniveau tillen.

Sinds jaar en dag leggen we reeds de nadruk op en houden ons bezig met het welzijn van mensen. Dat komt terug in de aard van de dienstverlening van De Vries Brandbeveiliging B.V., in haar relatie met mensen, klanten en leveranciers, maar ook in haar personeelsbeleid.

Wij zien het als onze taak maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van onze activiteiten.

De Vries Brandbeveiliging B.V. voldoet uiteraard al sinds jaar en dag aan de wet en wettelijke richtlijnen, maar kiest voor een proactieve benadering.

Beleidsterreinen
De Vries Brandbeveiliging B.V. heeft een zestal beleidsterreinen geformuleerd, waarop we concrete stappen ondernemen op het gebied van MVO. In onze dienstverlening willen we het verschil blijven maken en daarmee tegelijkertijd de verduurzaming van de activiteiten van onze partners vergemakkelijken.

De activiteiten van Vries Brandbeveiliging B.V. tonen aan dat we een duurzame partner zijn van onze samenleving in het algemeen. Het hiervoor beschreven gedachtegoed van duurzaam partnership is verder uitgewerkt op zes beleidsterreinen, deze zijn:

1. Duurzame inkoop
2. Duurzame energie
3. Duurzame mobiliteit
4. Duurzame dienstverlening
5. Duurzaam personeelsbeleid
6. Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid