over de vries 9
Over de vries

Over de vries

Welkom bij het grootste brandbeveiligingsbedrijf van Limburg

Ons team van 35 vakkundige medewerkers heeft de beschikking over 1600 m² bedrijfsruimte en 25 servicebussen. Met de inzet van onze mensen én een totaalpakket op het gebied van brandbeveiliging, branddetectie en opleidingen kunnen wij je bedrijf of organisatie een optimale dienstverlening bieden. Uiteraard afgestemd op elke specifieke situatie; wij leveren uitsluitend maatwerk.

over de vries 13
over de vries 8
  de eerste 15 minuten van een bedrijfsongeval zijn cruciaal 2 600x410
  Zelf ingrijpen

  De eerste 15 minuten

  De hulpdiensten hebben gemiddeld 15 minuten nodig om te arriveren. Je bent zelf verantwoordelijk om die tijd te overbruggen. Wij helpen je daarbij met de juiste producten, trainingen en onderhoud.

  Waarom de eerste 15 minuten cruciaal zijn
  brandslanghaspel onderhoud 3 600x410
  Manier van werken

  Specifieke kennis

  Onze manier van werken, biedt je als klant, de garantie dat onze medewerkers over alle specifieke kennis beschikken die voor je van belang is. En het communiceert prettig en snel. Altijd dezelfde contactpersonen die jou en je bedrijf of organisatie én jouw wensen en eisen kennen.

  over de vries 2 600x410
  Showroom

  Bezoek ons

  Wij heten je van harte welkom in onze showroom waar je kennis kunt maken met ons uitgebreide pakket aan producten en diensten. In onze werkplaats tenslotte staan onze medewerkers voor je klaar voor het controleren, reviseren, hervullen of repareren van je blusmiddelen.

  over de vries 10 600x410
  MVO

  Ons beleid

  De Vries Brandbeveiliging B.V. streeft naar het behalen van de commerciële doelstellingen, en houdt daarbij rekening met het effect van de eigen activiteiten op het milieu en heeft daarbij oog voor de menselijke aspecten binnen en buiten ons bedrijf. We zijn ons bewust van onze rol in en de bijdrage aan de wereld om ons heen.

  Ons MVO-beleid

  SKG veiligheidsbeleid

  De SK FireSafety Group doet er alles aan om ervoor te zorgen dat we de gezondheid en veiligheid van ons personeel beschermen en de invloed van het milieu op onze activiteiten tot een minimum beperken.

  We streven er naar bij de uitvoering van alle werkzaamheden een hoog veiligheidsniveau te behalen door een proces van continue verbetering te volgen en alle relevante (inter-)nationale wetgeving, normen en beste praktijken waar uitvoerbaar na te leven.

  Om ons in staat te stellen deze verbintenis na te komen, zullen we:

  • Risico’s voor onze medewerkers en het milieu identificeren, deze beoordelen en beheersen.
  • Er zorg voor dragen dat onze activiteiten voldoen aan de geldende wetten en voorschriften op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu, en deze zo mogelijk overtreffen.
  • Zorgdragen voor gezondheid, veiligheid en milieutrainingen voor eigen personeel en dat van aannemers, en actief voorlichten over gezondheid, veiligheid en milieuaangelegenheden.
  • Er voor zorgdragen dat al het personeel bekwaam is voor de uitvoering van hun taken.
  • Een cultuur bevorderen waarin incidenten en bijna-ongelukken worden gemeld en onderzocht en daaruit geleerde lessen worden gedeeld door de hele organisatie.
  • Controles instellen om al het personeel dat betrokken is bij onze activiteiten te beschermen en vervuiling te voorkomen.

  Ons personeel moet redelijke zorg besteden aan de eigen gezondheid en veiligheid en de impact op het milieu minimaliseren door:

  • Het naleven van gezondheids-, veiligheids- en milieu-instructies en richtlijnen die zijn uitgegeven door het bedrijf.
  • Het melden en meewerken aan onderzoeken naar incidenten die mogelijk letsel, materiële schade of negatieve gevolgen voor het milieu hebben veroorzaakt of zouden kunnen veroorzaken.

  De Directie is er voor verantwoordelijk dat het bedrijfsbeleid wordt geïmplementeerd in de lokale organisaties. Deze beleidsverklaring zal regelmatig worden herzien om ervoor te zorgen dat deze nog steeds relevant is.

  Het SKG Veiligheidsbeleid is tevens als download beschikbaar.

  Onze specialisten